2020-03-25 01:27:47 Admin

אלמנטים פסיכולוגיים חברתיים כאשר עובדים בסביבת עבודה משותפת

בני האדם הינם יצורים חברתיים וחברותיים מטבעם, מרגע היוולדם ולאורך כל חייהם. החברה נחוצה לנו להתפתחות האישית ומהווה עבור רובנו חלק בלתי נפרד מחיינו, כאשר ריחוק חברתי משפיע עלינו מבחינה פסיכולוגית ומשליך על הרגשתנו, תחושותינו והתנהגותנו.

בעבודה, כמו גם בחיינו האישיים, ישנה השפעה ניכרת להיבט החברתי על פרודוקטיביות העבודה, על מוטיבציית  העובד ועל יחסו לסביבה (עמיתים, לקוחות, ספקים וכו'). ניכור חברתי ישפיע לרעה על כל אלו, בעוד עבודה בסביבה חברתית וחברותית עשוי לשפרם באופן משמעותי ובכך לתרום רבות לפיתוח העסק ולהצלחתו.

העבודה מהבית מקנה תחושה של חופש, שליטה מלאה ועצמאות, אך עם זאת מלווה לרוב בתחושות בדידות וניכור חברתי אשר גם אם אינן מורגשות בתחילה, לאחר זמן מה מתחילות להעפיל על התחושות החיוביות ולהראות את אותותיהן. בשלב זה מתחילות תחושות אלה לבוא לידי ביטוי גם באופן העבודה, במוטיבציה ובפרודוקטיביות.

ב @work נהנים שוכרי המשרדים מעבודה בקהילה איכותית ומגוונת, התומכת בהפריה הדדית וביצירת שיתופי פעולה, קשרים עסקיים, בניית נטוורקינג וחברויות אישיות.

כך, מגלים רבים מהשוכרים כי פעילותם העסקית זוכה תוך זמן קצר לשדרוג משמעותי וכי עסקיהם ופעילותם, כמו גם חייהם האישיים, מתפתחים ומתקדמים. כל זאת, הודות להעתקת עבודתם מהבית אל מתחם עבודה ייעודי, בו הם הופכים לחלק מקהילה הטרוגנית ומגובשת בה נהנים השוכרים מעבודה באווירה חברתית, חיובית ונעימה.